Dynamisk utvärdering av företagets kundrelationer

I affärer mellan företag bygger uthållig framgång ofta på ett relativt litet antal affärsrelationer med utvalda kunder ur en väl känd kundstock. Detta är speciellt tydligt när det gäller att bibehålla sin framgång på turbulenta och fluktuerande marknader. Därför är det en strategisk fråga av vikt för före­taget att behålla och utveckla en lämplig kundstock samt att lägga speciell vikt vid hanteringen av de centrala affärsrela­tionerna. I denna artikel presenteras principer för hur chefer och ledare kan tänka kring detta och vilket fokus de kan ha i arbetet.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se