Affärsorienterad segmentering

Att välja marknad, delmarknad och segmentering. Vad är ”ett segment”? Begreppet definierar olika homogena (enhet­liga) behovsområden eller behovsgrupper som är del av någon definierad marknad. Ett segment ska uppfylla två grundkriterier: Enhetlig behovssituation och enhetligt köp­beteende.

Segmentering ger: Kostnadseffektivitet, väsentligt bättre marknadsdialog, väsentligt bättre behovskännedom. Seg­mentet bör uppfylla tre saker: Köpstarkt, expansivt och icke-sönderkonkurrerat. Dessutom bör det vara kommersiellt intressant, åtkomligt, klart avskiljbart och mätbart.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se