Vad man som svensk bör veta för att lyckas i det tyska affärslivet

Ett företag som vill affärsutveckla med en marknadsexpan­sion till en utländsk marknad stöter på helt andra utma­ningar än det lärt sig att bemästra under sin första tillväxtfas hemma. Givetvis finns det nya lagar och normer som måste uppfyllas, men de är ofta relativt enkla att identifiera och reagera på. Svårare är det att förstå en ny marknads- logik och struktur, och än svårare att lära sig hur människorna reagerar och beter sig i olika affärssituationer på den nya markanden.

När den nya marknaden är Tyskland, vad behöver man då som svensk affärsman veta om beteendet i det tyska affärsli­vet, och måste man känna till alla olikheter?

Svaret är kort och gott: Man behöver bara känna till sådant som kan vara hindrande för affärerna! Vissa beteende går en själv och ens tyska affärsmotpart omärkbart förbi och andra reagerar man starkt på. Känslor väcks helt spontant vid vissa händelser och situationer. Det är speciellt de olikheter som framkallar negativa känslor som irritation, frustration, osä­kerhet och oro, som är viktiga att känna till och kunna bemästra.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se