Omvärldsbevakning

Företag sysslar hela tiden med framtiden, det ligger i sakens natur. Men hur genomtänkt och systematiskt sker det arbete som sedan ligger till grund för viktiga beslut och utveck­lingsplaner?

I en osäker omvärld med snabba förändringar och högt kon­kurrenstryck är omvärldsbevakningen mer angelägen än någonsin. I synnerhet gäller det verksamheter som under en lågkonjunktur vill vässa sina mål och strategier för att vara så bra positionerade som möjligt den dag då kurvorna vän­der uppåt igen.

Omvärldsbevakning och analys förutsätter en öppenhet och nyfikenhet hos chefer och ledare. Det som sker därute i nära eller mer avlägsen omvärld är vanligen både otydligt och osorterat, men ändå inget en verksamhet kan missa.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se