Varumärkesstrategi på Internet

Att utveckla och bibehålla ett starkt varumärke har på senare tid blivit ett allt viktigare mål för många olika typer av företag. Varumärkets värde har börjat mätas och finns ofta även med som tillgångar i bokföringen. Varumärkens värde beräknas och rankas i undersökningar av såväl oberoende företag och institut som anlitade firmor som specialiserar sig på att mäta de immateriella värden som ett varumärke representerar.

Internet har blivit en mycket viktig kommunikationskanal för företag i deras strävan efter en fördelaktig varumärkesi­mage.Internetmiljön möjliggör nya sätt för företag att kom­municera med konsumenter men även för konsumenter att ”konsumera” sina favoritvarumärken. Vad Internet för med sig är en ny typ av affärslogik som i många avseenden skiljer sig väsentligt från företagets ”gamla” verklighet. Den nya verkligheten innefattar en onlinevärld som behöver förstås som en ny kontext och som kräver anpassade varumärkes­strategier.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se