Strategiskt ledarskap och strategisk affärsutveckling

Många ledare idag hinner i praktiken inte leda sitt företag. Dagarna fylls med löpande möten och akuta insatser, ”trou­ble shooting”, brandkårsutryckningar och att ”fånga bollen”. Tillfällena att lyfta blicken och leda verksamheten är få om man inte sätter av tid och reflekterar.

Strategi handlar dels om att bestämma sig för vad man vill uppnå (visioner och mål) dels bestämma hur man ska nå målet. Strategiskt ledarskap handlar således om att ”spela bollen” istället för att ”fånga bollen”, dvs att sätta den egna agendan och agera istället för att reagera på andras initiativ. Strategisk affärsutveckling handlar om att skapa en egen spelplan och egna regler istället för att behöva finna sig i att marknadens villkor bestäms av andra.

I det följande kommer jag att diskutera vad strategiskt ledar­skap i affärsutveckling kan vara, ge exempel på några strate­gier och redovisa några verkliga case för inspiration.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se