Shared Service Management – Om utvecklingen av stabs- och stödfunktioner i olika organisationer

De stödjande verksamheterna inom alla typer av organisationer är sedan länge utsatta för ständiga krav på kostnadsreducering och effektivisering av verksamheten. Samtidigt ställs det krav på att även dessa enheter skall lämna ett ökande bidrag till att organisationen som helhet skall lyckas nå sina strategiska och finansiella mål.

Hur gör man då, rent praktiskt, för att bedriva sina stödjande verksamheter, vare sig det handlar om inköp, ekonomi, HR eller IT, på ett sådant sätt att dessa enheter uppfyller alla krav som ställs från ägare, politiker och ledning vad gäller nytto- och besparingseffekter, samtidigt som de erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna?

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se