Prognoser och scenarier som bas för affärsbeslut

I alla affärsverksamheter är framtiden den mest brännande frågan. Kommer det att bli lönsamt att tillverka den nya pro­dukten? Kommer människor att köpa den? Skall företaget investera i en ny tillverkningslina? Samma sak gäller för övrigt också i regeringskansli, hos myndigheter och i kom­muner i deras arbete med policy, strategier, regleringar och praktiska beslut. Hur blir framtiden? Till viss del kan vi själva påverka framtiden, till viss del kan den påverkas av andra människor över vilka vi kanske kan ha ett visst infly­tande. Annat kan vi inte påverka. Ekonomiska kriser i ame­rikanska banker eller i Grekland hör i huvudsak till sådant som vi inte kan påverka. Dessutom drabbas vi av oförutsäg­bara naturkatastrofer, epidemier och annat. Oväntade inno­vationer kan också skapa nya förutsättningar för hela indu­stribranscher och kasta omkull etablerade föreställningar.

Prognoser och andra framtidsbedömningar är naturliga hjälpmedel för att orientera och manövrera i och påverka utformningen av dessa framtida landskap.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se