Miljön som konkurrensmedel

Vår övertygelse är att nästan alla företag kan vinna på att ta miljöfrågorna på allvar. Bilden av miljöansvar som företaget ger marknaden får en allt större betydelse för varumärket. Då måste man också visa att man lever som man lär.

Miljön engagerar alla och medvetenheten blir allt större. Den allmänna opinionen är nästan alla konsumenter, nästan alla inköpare, nästan alla produktionschefer. Detta måste medföra ändrade förutsättningar på marknaden och framför allt nya affärsmöjligheter för vakna företag. ”Green busi­ness” är inte endast förbehållet företag i miljöbranschen. Det är med miljö som med kvalitet. Om ditt företag hanterar miljöfrågan ansvarsfullt får ni miljökvalitet som hjälper till att sälja på samma sätt som annan kvalitet. Precis som med kvalitetstänkande måste också miljötänkande genomsyra hela företaget. Denna artikel handlar inte om att göra tunga investeringar i miljövänligare teknik. Det kan tänkas, bero­ende på vilken verksamhet ni har, att man tvingas göra detta ändå under alla omständigheter.

Frågan är istället hur ditt företag ska kunna öka konkurrens­förutsättningarna och tjäna pengar på miljömedvetenheten samt ev tjäna in kostnaderna för de miljöinvesteringar som ändå måste göras. Det måste finnas en intäktsida för att en affärssatsning ska vara lönsam. Allt för många företag har stirrat sig blinda på kostnadssidan när det gäller miljön. Ser man bara på kostnaden så blir ingenting lönsamt. Det är med miljöfrågorna som med allt annat, det gäller att se möj­ligheterna på intäktsidan.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se