Må bäst och öka lönsamheten

Vi måste må bra för att göra ett bra jobb. Det är dags att öka bussigheten mot oss själva och andra i vår omgivning. Genom att samarbeta och samverka kan vi nå det vi önskar oss. Välkommen på en resa genom stress och tidspress till en tillvaro i balans. Hälsa förknippas ofta med något flummigt och inte något som hör hemma i räkenskaperna och i affärs­världen.

Jag vill hävda att det är direkt motsatt. Ju bättre vi mår desto bättre kan vi prestera, ju bättre är vi på att lyssna desto mer närvarande är vi. När personalen mår bra mår även företagets balansräkning det. Det är dyrt att ha folk som inte gillar att gå till jobbet, som inte gör det de ska eller som sprider osämja i korridoren. Dessutom är det trist, och är det inte roligt är det inget kul.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se