Långsiktigt värdeskapande

De senaste årens omskakande händelser på de finansiella marknaderna i form av sub prime-kollapsen i Nordamerika och eurokrisen i Europa, har lett till att många röster höjts i västvärlden över behovet av att reformera den kapitalistiska modellen. Adam Smith, fadern av modern nationalekonomi, var först med att hävda begreppet fria marknader. Smith menade att den fria marknaden inte har något eget samvete, men han utgick ifrån att människorna som verkade på den fria marknaden styrs av en inre moral och en medvetenhet om sin plats i ett större sammanhang.

Många hävdar idag att den nuvarande versionen av kapita­lismens skyldighet att maximera aktieägarvärdet, utgör begränsningar för de företagsledare som vill fatta beslut som syftar till att skapa nytta för människor, miljö och samhälle, såväl som finansiell avkastning för aktieägarna.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se