Hur industrin kan utveckla fler lönsamma tilläggstjänster

Kan man inom industrin använda sig av samma tillväga­gångssätt som konsulttjänstesektorn när det gäller att ta fram tjänster? Det är en fråga som författaren fått ett flertal gångar av sälj- och marknadschefer inom industrisektorn.

Jag har arbetat med olika organisatoriska och metodolo­giska frågeställningar i projekt och i linjebefattningar sedan 15 år, både som verksamhetsutvecklare i industriföretag, säljare och säljansvarig i industriföretag och som manage­mentkonsult och konceptutvecklare i ett management- och IT konsultföretag.

Svaret på frågan är entydig; att jag sett samma fenomen i industribolag som i tjänstebolag. Det finns vissa tillväga­gångssätt som visat sig mera framgångsrika än andra. Det finns emellertid många fallgropar, som man med kännedom om var de finns, kan undvika. I denna personligt färgade artikel har fokus valts att sammanfatta erfarenheterna från tjänste- och konceptutveckling. Här beskrivs olika ansatser, kända och nya fallgropar, utmaningar och symtom som till­sammans bildar en plattform för en framgångsrik tjänsteut­veckling i ett industriföretag.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se