Vikingeffekten – Om svenskt ledarskap och lagarbete med historiskt perspektiv

En organisations kultur påverkas av ett lands kultur. Ledarskap, styrningsformer, organisationsformer och arbetssätt påverkas av länders kulturer. En kultur består av gemensamma eller liknande värderingar, ritualer, hjältar och symboler som påverkar beteenden. Professor Geert van Hofstede från Holland arbetade på IBM. Han hade möjlighet att studera de IBM-anställdas värderingar och beteenden i 176 länder runt om i världen. Han fortsatte sin forskning och redovisar senare i flera böcker hur olika länders kulturer kan påverka organisationers kulturer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se