Ledarskap handlar om framtiden

Ju närmare det dagliga mervärdes-skapandet för kunden du befinner dig, desto mer NU-orienterad måste du vara. Kan du vara närvarande hela tiden behövs inget ledarskap. Då kan du hela tiden fatta de nödvändiga beslut som måste fattas. Du kan hela tiden agera NU! Du direktstyr verksamheten. Direktstyre ger en omedelbar tillfredsställelse för den som styr. Inga regler eller rutiner behövs. De är överflödiga.

Som ledare ska du göra andra delaktiga i framtiden. Som ledare kan du vara med och skapa en del av den. Hur omfattande ditt ansvar för framtiden är, avgör vilka du måste göra delaktiga i att skapa den. Dessa personer avgör hur stor del av framtiden som ska kunna bli verklighet. USA:s president har ett mycket större ansvar för framtiden än en butiksföreståndare i Delhi. Och han har betydligt fler till sin hjälp att skapa den. Hela världen lever idag i konsekvenserna av vad tidigare presidenter har beslutat. Ibland får vi uppleva hur en enskild individ kan påverka framtiden för miljoner människor utan att ha ett formellt ledarskap, men ett starkt Personligt. Som den grönsakshandlare som fick igång demokratiseringsprocessen i hela mellanöstern.

Många av dem du behöver ha hjälp av för att förverkliga din del av framtiden har fullt upp med att leverera nu. Därför är ett vanligt svar när du frågar någon om deras möjlighet att bidra: Jag har inte tid! Jag har fullt upp!

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se