Ledare kan och bör göra mer för att skapa ett större engagemang i organisationen

Är du en ledare som spenderar mer tid vid att sitta på ditt kontorsrum än att vara ute och träffa dina medarbetare? Om så är fallet, är dina anställda troligen urkopplade, mindre produktiva och, troligen söker de redan nya jobb! Här är några saker du kan göra för att skapa en positiv förändring i dina medarbetares engagemang.

Tyvärr är många ledare osynliga, inte närvarande eller bortkopplade från både chefer och medarbetare. De placerar sig i ett vakuum och försöker leda på avstånd. Visionen och riktningen som de en gång inspirerade sina medarbetare med, tonar gradvis bort i fjärran och ersätts, omedvetet, i de många fall, med ett oavsiktligt budskap om "Out of sight, out of mind, och jag bryr mig inte! "I slutändan, effekterna av bortkopplat och dåligt förvaltat ledarskap genljuder ner genom leden och kommer så småningom påverka medarbetarna i frontlinjen. Vi talar om bristande effektivitet, produktivitet och risker för en stagnation för företaget. Om du som ledare inte är synbar och visar ett stort innerligt engagemang, förväntar du dig då att chefer och övriga medarbetare ska göra det?

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se