Konkurrenskraft byggt på strategiskt lärande

I en värld av ständig förändring måste framgångsrika före­tag och organisationer se till att den egna konkurrenskraften utvecklas bättre än medtävlarnas. Basen för detta arbete är att säkerställa att organisationens lärande sker i snabbare takt än omvärldens förändring. Detta leder till den oundvik­liga slutsatsen att lärande måste vara en helt integrerad del av allt strategi- och affärsutvecklingsarbete. Lärande kan inte på några villkor delegeras till en stödfunktion. VD och ledningsgruppen måste äga och driva företagets lärandepro­cess.

Lärande kan alltså ses som den process som ser till att stra­tegiutveckling, ledarskap, kommunikation samt varje med­arbetares arbetsuppgifter och delaktighet fungerar i en riktig symbios och mot ett klart mål.

Detta synsätt stöds sedan av ett antal stödprocesser och hjälpmedel som går under benämningar som Knowledge Management, Competence Management, utbildning med mera.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se