Kan ”human resource” funktionen stärka affärsorienteringen?

Det krävs allt mer för att göra bra affärer. Kraven från kun­der, ägare och anställda ökar i en ständigt stigande spiral.

Kunderna kräver nyheter allt fortare. Vi ser t ex hur andelarna av ”private brands” ökar inom detaljhan­deln. Leverantörerna måste accelerera produktutveck­lingen för att hela tiden kunna erbjuda nyheter för att undvika prispressen i ”private brand” sektorn. Lik­nande mönster finner vi beträffande mobiltelefoner och inom bilindustrin. Produktlivscyklerna blir allt kortare och ”Time to Market” och ”Time in Market” diskuteras allt oftare liksom ”Time to Profit”.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se