En verksamhet som fungerar och utvecklas

På bred front i Sverige behöver vi skapa bättre förutsättningar för att verksamheter ska fungera och utvecklas. Det handlar om en förmåga att skapa hållbar kundtillfredsställelse, goda jobb och minskad stress. Vidare att vi skaffar oss en större beredskap för förändringar i omvärlden och en ökad handlingskraft hos cheferna. En bra arbetsmiljö lägger grunden för en effektiv organisation som ger förutsättningar till en positiv affärsutveckling. Jag tycker att det som projektet nedan kommit fram till, sätter fokus på många av de områden där åtgärder behöver sättas in - varför dessa erfarenheter bör få en större spridning.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se