Att leda och utveckla genom processbaserad utvärdering

Övergången från industrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle har medfört ett ökat fokus på företagens immateriella värden. En tydlig indikation på detta utgörs av förhållandet mellan företagens bokförda värde och dess marknadsvärde. På 1970-talet var företagen i genomsnitt värderade 2 gånger sina bokförda tillgångar. I slutet på 90-talet var samma förhållande 1:61. Ett annat exempel är en studie från Ernst & Young som visade att immateriella fakto­rer (t.ex. strategi exekvering, ledarskap, kvalitet, förmåga att attrahera och behålla talang och belöningsstrategier) förkla­rade 30-40 % av bolagens marknadsvärde.

I takt med detta paradigmskifte har företagens Human Resource Management (HRM) fått mer och mer uppmärk­samhet. En ständigt växande forskningsbas blir mer och mer överens om att kvaliteten i HR-processerna har markant inverkan på det finansiella resultatet.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se