Lön och motivation

I media är bonus just nu ett hett och omdiskuterat ämne, särskilt i bakgrund med regeringens nyligen annonserade bonustak. Ämnet tas upp i artikeln och diskuteras med förankring i forskning. Vidare ges förslag på vad som bör övervägas vid utformningen av ersättningsprogram och hur man bäst använder sig av rörlig ersättning. Hur ett företag behandlar rörlig ersättning är av stor vikt. Väl definierade och planerade incitamentsprogram kan leda till ökad motivation och positiv verksamhetsutveckling, men på samma sätt kan motsatt effekt fås om rörlig ersättning används utan tillräckligt övervägande. Artikeln berör såväl ägare som företagsledare och mellanchefer och deras arbete att motivera sina anställda.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se