Corporate governance, affärsstrategier och balanserad verksamhetsstyrning

Corporate governance brukar översättas med begreppet ”god förvaltningssed”. Skälet till att allmänhetens och politi­kernas ögon kom att fästas på företagens förvaltning och ledning har sitt ursprung i ett antal spektakulära före­tagskollapser. Många minns hur Robert Maxwells tidnings­imperium gick under eller hur BCCI (Bank of Credit and Commerce International) raderades ut på nolltid.

Förkla­ringarna till katastroferna kunde ofta återfinnas i huvudäga­rens och/eller ledningens större omsorg för sin egen vinning än för bolagets och aktieägarnas bästa. I både England och USA tillsattes utredningar i syfte att föreslå förebyggande åtgärder. Därmed växte ett regelverk fram med internatio­nell bärvidd och förankring i nationell lagstiftning. Finans­skandaler i USA, med exempel som Enron, Worldcom, Tyco och Lehman Brothers, visar dock att det fortfarande återstår mycket arbete.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se