Är förtroende det nya konkurrensmedlet?

"Är det innehållet som räknas?” De senaste par åren har fler och fler bitar kring innehåll och ”Innehålls-marknadsföring” (Content marketing) dykt upp i flöden av sociala nätverk som Linkedin Pulse m fl. Många av dem har goda råd och smarta författare bakom observationer, men lika många har tappat vad det egentligen handlar om. För innehållet har egentligen inget värde om det inte finns något bakom. Något som verkligen levererar det som utlovas. Kan vi som kund, köpare eller konsument lita på alla utfästelser om vad vår leverantör säger sig vara och stå för? Det verkliga värdet som vi alla strävar efter att uppnå är: Förtroende.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se