Ägarnas styrning med ägardirektiv

Med ägarstyrning avser vi ägarnas mer eller mindre medvetna inflytande på företaget, där man aktivt styr verksamheten med angivande av en önskad riktning och syfte. Men ibland saknas en explicit vilja från ägarna, ibland finns det motstridiga viljor bland ägarna. Oklarheter eller i värsta fall konflikter om vad ägarna egentligen vill med sitt bolag är ett allvarligt hinder för tillväxt i många ägarledda företag. I praktiken är det till sist styrelsens sak att tolka och förstå ägarnas önskemål speciellt om den bara uttalas på bolagsstämman en gång om året.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se