Start-ups, riskkapital och affärsänglar

Riskkapitalbegreppet hänför sig till kapital som är utsatt för speciellt höga risker. Två olika huvudsituationer kan därvid föreligga – dels den som gäller i företag i tidiga skeden i sin utveckling – s.k. start-up företag, dels företag som i ett mer moget stadium blir föremål för stora ägarförändringar, ofta s.k. buy-outs, där företag som Nordic Capital och EQT age­rar.

Riskkapital i start-ups består av kapital som formellt hör till delen eget kapital i balansräkningen, även om villkor för utlåning kan göra att speciella lån i vissa avseenden kan vara delvis jämförbara med dylikt eget kapital. Sådana undantag bortser vi från i fortsättningen.

Vi skall nu för en stund begrunda varför riskkapital behövs i tidiga företagsskeden. Därefter skall vi beskriva något om vilka källor som finns tillgängliga för anskaffning av kapital.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se