Så får företaget investerare

För företag som är på jakt efter investerare är framgången i detta arbete i regel avgörande för företagets kommande utveckling. Man vänder sig till investerare därför att varken bankfinansiering eller kapitaltillskott från ägarna är något alternativ. För banken kan risknivån vara alltför hög. Före­taget är exempelvis inte tillräckligt finansiellt stabilt och/eller kan inte erbjuda sådana säkerheter som är erfor­derliga för bankens utlåning. Investeringarna kan t.ex. avse produktutveckling, förvärv eller internationalisering.

Det är många företag som är på jakt efter finansiering från investerare. Men det är ofta svårt att attrahera sådant kapi­tal.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se