Virtuella möten

Facilitatorhuset har i den här studien gjort observationer på virtuella möten i fem olika organisationer från offentlig och privat sektor samt idéburna organisationer. Samtliga möten som observerades var informations- och avstämningsmö­ten. Ett virtuellt möte kan genomföras antingen via telefon, dator med någon webblösning eller videokonferens till exempel. Gemensamma nämnaren är att deltagarna inte träffas fysiskt utan har möte via någon typ av tekniskt hjälp­medel. När det handlar om icke fysiska möten där männis­kor inte kan träffas personligen handlar det mesta idag om vilken teknik som används.

Syftet i den här studien är därför att undersöka de mjuka delarna på mötet såsom tydlighet, delaktighet, kreativitet och effektivitet. Vad händer när vår största kommunika­tionskanal, kroppsspråket, helt eller delvis försvinner?

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se