Varför ni behöver en vision

”Marknadsorientera” hela organisationen, inklusive produktionsapparaten i överensstämmelse med affärsidén och den önskade affärsutvecklingen. Definiera kunderna – vilken standard ska gälla för effektivitet, kvalitet och service? Gör en ”genomlysning” av flöden och processer. Vad kan effektiviseras? I en strävan efter engagemang, samhörighet. Gör medarbetarna delaktiga i syfte och riktning….
Genom att bygga upp styrkan i organisationen kommer vi att bättre kunna konkurrera utåt.
Vi eftersträvar en affärsverksamhet i symbios och i ett sammanhang till, för och med företagskulturen. En ledning som ger enhetliga (homogena), tydliga signaler om vart vi ska dvs riktning och syfte. Medarbetare som förstår och ser målen. Detta väcker eller utvecklar ett större engagemang och initiativkraft bland alla medarbetare. I sin tur ger det ett alltmer positivt klimat. En gemenskap. En rörelse åt samma håll. Detta skapar bästa förutsättningarna för Prestation & Resultat samt Arbetsglädje... Dvs Framgång!

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se