Innovativ affärsverksamhet – en nödvändig del av bolagets vardag

Innovation stöttar identifiering av vilka möjligheter som finns nu, eller som sannolikt kommer att uppstå i framtiden. Framgångsrika företag är lyhörda för sina nuvarande kunders behov eller interna och organisatoriska behov samt på att förutse framtida trender och utveckla idéer, produkter eller tjänster som gör det möjligt för dem att svara mot framtida behov snabbt och effektivt. Innovation hjälper företag att ligga steget före konkurrenterna vare sig det handlar om marknadsposition, teknik eller trendskiften.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se