Innovation - en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och affärsutveckling

De flesta företagsledare talar idag om innovation som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för företaget och organisation och man kan fråga sig om det bara är en trend och kanske framförallt, vilka är de underliggande drivkrafterna?
På de senaste åren har företagens fokus flyttats från effektivisering. optimering och kostnadsbesparingar till innovation och nytänkande som starkt prioriterade och fokuserade områden, allt för att stärka konkurrenskraften samt för att kunna möta kraven från marknaden och kunder som förväntar sig, och uppskattar innovation betydligt mer i dagens samhälle.

Google, Apple, Facebook, Amazon och många fler företag bygger sin framgång på en mycket starkt rotad innovationskultur, från ledningen och genom hela organisationen, Den ligger till mångt och mycket som en grund för deras framgång, och icke minst deras attraktion som arbetsgivare för nya medarbetare, alla vill jobba i en innovativ, inkluderande och kreativ företagskultur som bygger på och uppskattar mångfald.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se