Hur ett litet innovativt svenskt företag lyckades med sin etablering i tysktalande Europa

Polygiene är ett nytt och innovativt företag med en bakgrund i den svenska industritraditionen. När Polygiene grundades 2006 hade personalen redan jobbat i flera år med en silver­jonteknologi som blev grunden till bolaget, men då som anställda i Perstorpkoncernen. Perstorp är ett 125 år gam­malt svenskt kemiföretag och de är idag fortfarande Polygie­nes största enskilda ägare.

Den första produkten baserad på silverjonteknologin utvecklade de 1999. Det första applikationsområdet var toa­lettringar där man sökte förbättra toalettringarnas hygiene­genskaper. Med tiden kom produkten också in i andra appli­kationer som väggfärg och laminat.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se