Företagets DNA

Marknaden för företagsutvecklingstjänster har de senaste åren växt så mycket att det snart finns en tjänst för varje eventualitet. Samma sorts tjänst erbjuds dessutom av många olika leverantörer. Det är också vanligt att innehållet i tjänsten har sitt ursprung antingen i företagsekonomi, tek­nologi eller logistik. Eller inom IT, organisationspsykologi, HR, kommunikationsteori eller någon annan vetenskap.

Det är möjligt att denna variation återspeglar kundernas efter­fråga på specifik och väl avgränsad kunskap. Effekten är dock att den företagsledare som vill genomföra en satsning ur ett helhetsperspektiv hänvisas till att välja ett huvudper­spektiv på bekostnad av de övriga eller till att pussla ihop olika delsatsningar och hoppas att de skapar en fungerande helhet. Man kan fundera på vad det innebär för företaget på sikt? Och vad det innebär för företagets affärsutveckling? När man betraktar affärsutvecklingen som en kontinuerlig process ser man att den behöver utspela sig mot en fond av en välfungerande verksamhet. Då är det av stor vikt att det pusslet som man lägger ihop, med hjälp av utvecklingsinsat­ser ur skilda perspektiv, grepar och stärker verksamhetens bärande komponenter.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se