Case: Förändringsarbete – Ett Bankkontor

Min egen ledarskapsutbildning handlade om ”Lär känna dig själv för att känna andra”. Det kallades då för sensivitetsutbildning. Som nyutnämnd kontorschef utan chefserfarenhet, fick jag uppdraget att ta hand om vad som tidigare varit bankens mest lönsamma kontor.

Kontoret började visa en nedgång i resultatet beroende på att man tappade inlåning från lönsamma kunder. Kundstocken var till största del äldre privatkunder.
Kontoret hade 6 st anställda och en mycket tydlig arbetsfördelning. Den dåvarande kontorschefen hade haft sin position i mer än 15 år och det var bestämt att hon skulle vara kvar. Övriga anställda var av olika kön och ålder.

Målsättning
Bankens ledning gav uppdraget att stoppa och vända på det nedåtgående resultatet.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se