Affärsutveckling

 

Affärsutveckling vänder sig till ledare i linjebefattning och ledarutvecklare i stabsbefattning, samt till styrelsemedlemmar, konsulter, företagsanalytiker och andra i näringslivet som kan ha praktisk nytta av den. Användaren kan identifiera problem och få verktyg och inspiration till dess lösning. Denna titel hjälper dig att ta ytterligare ett steg framåt och få spetskompetens inom ledningsgruppens arbete. Den ger konkret och praktisk nytta till företag, stora som små, och visar på olika perspektiv att ta kontroll över affärsutvecklingens alla moment, från förvärv och marknadsframstöt till projektutveckling och kundbehovsanpassning.

Kontakta redaktionen: afu@bonnierledarskap.se