Transporträtt

De flesta företag i världen befattar sig nästan dagligen med någon form av transport. Det kan vara en så banal företeelse som att skicka den dagliga posten till att sträcka sig så långt som att på ett fartyg ombordlasta hundratals containrar med gods. Det är med andra ord viktigt för alla företagare som befattar sig med köp- eller försäljning av varor och gods via transport att känna till de rättsliga aspekterna på områ­det. Vad är mitt ansvar som säljare om godset inte anländer i tid? Vad är mina rättigheter som köpare om mitt gods inte anländer i tid? Vilka transportmedel kan/bör jag använda?

Transporträtten skiljer sig från andra rättsområden bl.a. genom att den i princip alltid bygger på ett flerpartsförhål­lande. Det räcker inte med säljare och köpare som parter utan en utomstående transportör eller logistiker behöver oftast kontrakteras. Därav följer att en central utgångspunkt för transporträtten blir att avgöra vem av dessa tre parter som ansvarar för vad. När inträffade skadan eller om detta inte kan bestämmas när skall skadan anses ha inträffat? Här blir även försäkringsrätten aktuell vilken vi återkommer till i slutet av artikeln.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se