Så skriver du sekretessavtal

 

Mycket av den information som din verksamhet besitter är av känslig och konfidentiell natur. Det gäller att undvika att den blir allmänt känd eller sprids till exempelvis konkurrenter. Men – lagstiftningen innehåller endast begränsade regler om skyddande av konfidentiell information.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se