Så skriver du samarbetsavtal

 

Samarbetsavtal ingås mellan parter som vill samarbeta i någon form och det handlar ofta om ett samarbete under en längre tid. Det kan till exempel handla om licens-, kommissions-, franchising-, agent-, aktieägar- och återförsäljaravtal. Samarbetsavtal skiljer sig från överlåtelseavtal som karaktäriseras av att avtalet är av engångskaraktär där parternas huvudsakliga skyldigheter gentemot varandra fullgörs vid en viss överenskommen tidpunkt medan samarbetsavtal har en mer varaktig karaktär.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se