Så skriver du överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal förekommer i många olika former. Vanligast är överlåtelser genom köp, men överlåtelse kan även ske genom gåva eller byte. Gemensamt är att en tillgång överlåts från en eller flera parter till en annan. Objektet kan vara allt från aktier i ett bolag, vissa överenskomna tillgångar i ett bolag till en fastighet. Överlåtelseavtal karaktäriseras oftast av att avtalet av engångskaraktär och att parternas huvudsakliga skyldigheter gentemot varandra fullgörs vid en viss överenskommen tidpunkt till skillnad från exempelvis ett leveransavtal där en viss produkt ska levereras vid upprepade tillfällen under en angiven period.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se