Så skriver du licensavtal

Omfattningen av licensen är central när du ska skriva ett licensantal. Du behöver också ha koll på eventuella lagar och regler.

Licensavtal är vanligt förekommande för företag inom IT-, telekom-, life science- och mediabranscherna, där det ofta i verksamheten skapas och utnyttjas immateriella rättigheter. Genom licensavtal upplåter licensgivaren som äger, eller på annat sätt har tillgång till, en rättighet en rätt till licenstagaren att förfoga över hela eller delar av rättigheten.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se