Så skriver du ett samarbetsavtal kring FoU

När flera parter investerar tid och pengar i FoU-arbeten ställs det särskilda krav på den juridiska regleringen av samarbetet, särskilt om företagen kan komma att konkurrera om samma kunder. Gör rätt från början när du skriver avtal.

Forsknings- och utvecklingsarbeten, FoU, är inte sällan centrala, och i många fall verksamhetsavgörande, för många företag.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se