Återförsäljaravtal

Ett företag som inte vill eller har möjlighet att sälja en pro­dukt i egen regi kan upplåta rätten till försäljningen av pro­dukten till en eller flera samarbetspartners. Som nedan kort kommer att beskrivas finns det några olika alternativa modeller att välja på. Syftet med denna artikel är att på ett överskådligt sätt försöka redogöra för några av de punkter som särskilt bör beaktas i samband med att ett återförsäljar­avtal ingås.

Det skall redan här anmärkas att konkurrensrätten i vissa delar påtagligt begränsar återförsäljarens och leverantörens avtalsfrihet vid upprättandet av ett återförsäljaravtal. Det är därför mycket viktigt att parterna har klart för sig när och hur konkurrensrätten påverkar återförsäljaravtalet. Om återförsäljaravtalet strider mot konkurrensrätten kan avta­let vara ogiltigt och dryga konkurrenskadeavgifter kan utdö­mas. I denna artikel kommer utöver korta hänvisningar i löptexten, dock inte konkurrensrätten att behandlas utan jag ber att få hänvisa till artikeln avseende konkurrensrätt.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se