Skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen

Skadeståndsrätten regleras i huvudsak genom skade­ståndslagen. Huvuddragen i denna lag beskrivs i artikeln 4.3 ”Skadestånd”. Skadeståndslagen innehåller emellertid inte någon uttömmande reglering av skadeståndsrätten, utan lagstiftaren har ansett att skadeståndsfrågor som uppkom­mer inom ramen för en viss typ av verksamhet eller är hän­förliga till vissa speciella omständigheter lämpligast regleras i de lagar som gäller för det relevanta området. Skade­ståndslagen är därför dispositiv, vilket innebär att om det finns skadeståndsregler i någon annan lag så tar dessa regler över och gäller framför skadeståndslagen i de specifikt angivna situationerna. Exempel på lagar som innehåller specifika skadeståndsregler är aktiebolagslagen, inkassola­gen och lagen om finansiell rådgivning.

Denna artikel syftar till att ge en översikt över de skade­ståndsregler som gäller för aktiebolag och dess funktionärer, d.v.s. personer som på ett eller annat sätt är involverade i aktiebolag. Lagen innefattar därmed bland annat stiftare av aktiebolag, styrelseledamöter, VD, revisorer och aktieägare.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se