Kapitalanskaffning i aktiebolag

Ett nybildat aktiebolag behöver vanligtvis tillföras mera kapital än det aktiekapital som sätts in i samband med bola­gets bildande. Hur mycket kapital som behöver tillskjutas varierar från bolag till bolag, men kapital behövs vanligtvis till dess att verksamheten själv börjar generera intäkter. Likaså kan ett bolag som redan har existerat i flera år vara i behov av ytterligare kapital för att exempelvis kunna för­värva dyra maskiner och inventarier till verksamheten, för­värva ett annat bolag eller helt enkelt för att klara sig under en konjunkturnedgång.

Kapitalanskaffning sker huvudsakligen genom bolagets egna kapital, varigenom aktiekapitalet ökas, eller genom lån. Härutöver finns det ett flertal alternativ som är en blandning av eget kapital och lån. Denna artikel kommer att behandla de vanligaste formerna för att erhålla nytt kapital till bolaget och utgör således ingen uttömmande redogörelse över de kapitalanskaffningsalternativ som finns.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se