Incitamentsprogram

Incitamentsprogram har blivit ett vanligt inslag i affärsvärl­den. Incitamentsprogrammen förekommer i olika varianter, men syftar huvudsakligen till att påverka de anställdas moti­vation, prestation och drivkraft. De är således tänkta att fungera som en ”morot” för de anställda som skall locka dessa att arbeta för att uppnå de mål som har fastställts av företagsledningen för att därefter utgöra en belöning till de anställda för uppnått resultat.

Artikeln behandlar de incitamentsprogram som är vanligast, men det bör noteras att det förekommer även andra varian­ter och diverse hybridversioner av incitamentsprogram utö­ver dessa.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se