Centrala bolagshandlingar i aktiebolag

Ett aktiebolag är skyligt att upprätta protokoll över viktiga beslut och sammanträden, t.ex. vid bolagsstämmor och styrelsemöten. Regler om bolagstämmoprotokoll och styrelseprotokoll finns huvudsakligen i aktiebolagslagen 7 kap. 48–49 §§ respektive 8 kap. 24–26 §§. Nedan följer en beskrivning av ett antal viktiga regler och förhållningspunkter vid upprättande av bolagsstämmo- och styrelseprotokoll. Listan är inte uttömmande, men kan användas som en introduktion till reglerna om bolagsstämmo- och styrelseprotokoll.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se