Behov av tillväxtkapital? Gå publikt!

”Aktiehandel” eller kapitalanskaffning genom att ”erbjuda sina aktier till allmänheten” förknippas vanligtvis med den handel och kapitalanskaffning som sker vid NASDAQ OMX Stockholm (tidigare kallad ”Stockholmsbörsen”). Med ett sådant perspektiv är det lätt att dra slutsatsen att denna typ av kapitalanskaffning ligger långt borta för ett litet eller medelstort aktiebolag och att dessa inte bör eller kan ge sig in på en sådan marknad. Bolag som är noterade vid NASDAQ OMX Stockholm är i regel större bolag som har ekonomiska och administrativa möjligheter att tillämpa de regler som aktualiseras där. Emellertid är en notering vid NASDAQ OMX Stockholm inte det enda alternativet; ett stort antal mindre bolag har istället sökt sig till någon av handelsplattformarna, vilka i stor utsträckning kan erbjuda bolagen liknande fördelar som uppkommer för de bolag som är noterade vid NASDAQ OMX Stockholm.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se