Överlåtelse och upplåtelse m.m. av varumärken, patent och mönster

Immateriella rättigheter eller IP (Intellectual Property) kan överlåtas och upplåtas (licens). Då det för upphovsrätten finns vissa särskilda begränsningar för överlåtelse behand­lar detta avsnitt endast varumärken, patent och mönster.

Varumärken, patent och mönster skiljer sig vid överlåtelse från annan lös egendom (t.ex. bilar, maskiner, möbler), då det inte finns något objekt att tradera (fysiskt överlämna), någon relevant person att denuntiera (underrätta) eller att ens innehavarregistrering hos Patent- och registreringsver­ket (PRV) har någon sakrättslig verkan dvs. ger inget ägan­derättsligt skydd eller rättighet. Det anses av många att det inte heller går att godtrosförvärva en immateriell rättighet.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se