Immaterialrätt

När man talar om immateriella tillgångar avses tillgångar som inte går att mäta och värdera med det klassiskt fysiska egendomsbegreppet. En immateriell tillgång är istället pro­dukten av en idé, kreativ eller vetenskaplig insats som inte desto mindre kan ha ett stort värde för ett företag.

Syftet med att ge ett legalt skydd för denna typ av tillgångar, så kallat immaterialrättsligt skydd, är att ge näringsidkare och privatpersoner en möjlighet att dra ekonomisk fördel av sin insats, som ofta har inneburit stora investeringar i tid och pengar. Ensamrätten och den ekonomiska fördel som denna kan medföra kan förhoppningsvis fungera som en morot för andra att utveckla egna idéer och driva utveck­lingen framåt ytterligare.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se