Företagsförvärv och Due Diligence

De flesta företagsöverlåtelser som genomförs avser bolag som inte är föremål för handel på en börs eller auktoriserad marknadsplats och sker efter direkta förhandlingar mellan köpare och säljare. Denna typ av transaktion benämns ofta privata transaktioner till skillnad från förvärv på aktiemark­naden som brukar benämnas publika transaktioner. En företagsöverlåtelse är ofta tämligen komplex och innehåller många olika delmoment från det att första kontakten tas mellan köpare och säljare fram till dess att slutligt avtal undertecknas och aktierna eller rörelsen i form av tillgång­arna övergår på köparen.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se