Kan man undvika oegentligheter i ett bolag?

Hur kan en styrelse och ledning göra för att säkerställa att man upptäcker oegentligheter eller andra problem, som i förlängningen kan leda till eget personligt ansvar? Hösten 2012 inträffade en av de mer uppmärksammade konkur­serna på länge. Konkursen i börsnoterade Panaxia AB (publ) visar tydligt på vikten för en styrelse och ledning att säker­ställa att de kontrollsystem och rapporteringssystem som bolaget har upptäcker problem och oegentligheter.

Panaxiakoncernen var en av tre aktörer som hade rätt att bedriva verksamhet med kombinationen av kontantuppräk­ning och värdetransportering. Tillstånd att bedriva en sådan verksamhet beslutas och övervakas av länsstyrelsen.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se