Immateriella tillgångar som säkerhet och i konkurs

I takt med de senaste decenniernas globalisering och IT-utveckling har immateriella tillgångar blivit en allt viktigare del av många företags verksamhet. Immateriella tillgångar kännetecknas av att de är icke-fysiska och kan utgöras av exempelvis patent, varumärken, företagsnamn, forsknings- och utvecklingsresultat, licensavtal, kundregister, mönsterrätter, viktig know-how och goodwill. Att immateriella tillgångar även blivit alltmer värdefulla är numera en väl etablerad sanning. Tidigare i år uppskattade WPP och Millward Browns årliga ranking av världens mest värdefulla varumärken Apples varumärke till 185 miljarder dollar. Men även betydligt mindre företags tillgångar kan till en betydande del utgöras av immateriella tillgångar. Som exempel kan nämnas ett varumärke som ägs av ett företag med verksam inom en mindre ort eller inom en nischad bransch. För både stora som mindre företag kan aktiv vård om och användande av sina immateriella tillgångar få stor påverkan på företagets resultat. Genom att använda sina immateriella tillgångar som säkerhet kan ett företag t ex få medel tillskjutna till verksamheten i form av lån, något som kanske inte hade varit möjligt med enbart fysiska tillgångar som säkerhet. En kännedom om immaterialrättens regler kan även leda till situationer då immateriella tillgångar kan köpa från konkurrenter eller konkursbon till förmånliga priser.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se